VII. Luklův kardiologický den

Datum a místo konání:

Pořadatel:

Fakultní nemocnice Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Národní telemedicínské centrum
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou
a Českou asociací sester

VZDĚLÁVACÍ ODPOLEDNE PRO PACIENTY:

V rámci VII. Luklova kardiologického dne proběhne v pondělí 3. 10. 2016 vzdělávací odpoledne pro pacienty

ÚČASTNICKÉ POPLATKY KONFERENCE:

- lékaři: 500 Kč
- zdravotní sestry: 250 Kč

Platba na účet 2934392/0800 u České spořitelny a.s., variabilní symbol 9112 a do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení.
Potvrzení o provedené platbě předložíte u registrace.

Těšíme se na Vaši účast
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA